פגישה עם ראש ממשלת רומניה בפורום של נציגי האזרחים הרומנים בעולם