1. הרב יוסף וסרמן
2. הרב יוסף הראל
3. הרב ראובן כהן
4. כץ אתי
5. מיקי אלבוים
6. יעקב ריבלין
7. רותי מרקוביץ
8. מלכה הרמן
9. פרידלנדר דני
10. זאב הרשקוביץ