פרשיות השבוע

ויחי - Vaihi

מוקדש לעילוי נשמת אבי הרה"ג פנחס אליהו וסרמן זצ"ל ואמי הרבנית סימה ריזל ע"ה
בפרשת השבוע אנו קוראים על פטירת יעקב, שחותמת את תקופת האבות.

לקריאה בהרחבה

ויגש

סיומה הדרמתי של מכירת יוסף על ידי אחיו והגעה למוסר ההשכל:
אהבה והאחווה בין האחים, ושלום הבית בין האב והבנים, הם שהחזירו את השמחה והשכינה לבית יעקב. דבר מאוד מאלף גם כלפי ימינו אנו, יהיו אהבה ואחווה ורעות שרויים בין נידחי ישראל ואז השכינה תהיה שרויה במעשה ידינו.

לקריאה בהרחבה

פרשת וישב

לקריאה בהרחבה

פרשת נצבים

לקריאה בהרחבה

פרשת כיתבוא

לקריאה בהרחבה

פרשת כי תצא

לקריאה בהרחבה

פרשת ראה - שבת ראש חודש אלול

לקריאה בהרחבה

פרשת עקב

לקריאה בהרחבה

ואתחנן פרשת נחמו

לקריאה בהרחבה

פרשת דברים שבת חזון

לקריאה בהרחבה

פרשת מסעי

לקריאה בהרחבה

פרשת מטות

לקריאה בהרחבה

פרשת פנחס

לקריאה בהרחבה

בלק

לקריאה בהרחבה

חוקת

לקריאה בהרחבה

קרח

התנהגות קרח כתוצאה של "עין רעה"

לקריאה בהרחבה

שלח-לך – חטא המרגלים

לקריאה בהרחבה

בהעלותך – בחירת מנהיגות

לקריאה בהרחבה

נשא

לקריאה בהרחבה

במדבר

לקריאה בהרחבה

בחוקתי

לקריאה בהרחבה

בהר

לקריאה בהרחבה

אמור

לקריאה בהרחבה

קדושים

לקריאה בהרחבה

אחרי מות - שביעי של פסח

לקריאה בהרחבה

לך-לך

לקריאה בהרחבה

פרשת מצורע

לקריאה בהרחבה