כתובת הארגון: רח' רקנטי 24, רמות, ירושלים.
אתר אינטרנט: www.wassermanrabbi.co.il

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 23020, ירושלים 91230
טלפון:02-5861357 פקס: 02-5860698
דואר אלקטרוני:jwasserman55@gmail. com