העמותה לטיפוח וקידום יהדות רומניה ע"ש הרב פנחס אליהו וסרמן זצ"ל, חרתה על דגלה לשמר את הזהות היהודית של עמנו, אהבה חסרת פשרות לכל יהודי, וחיזוק מסורת ישראל בכל אדם, בכל מקום ובכל הזמנים, בהתאם למורשתו של הרב פנחס אליהו וסרמן זצ"ל-רב הקהילה.

העמותה מונחית ע"י ההכרה שכשם שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כך אין אומתנו אומה אלא בהליכותיה, אורחותיה ומנהגיה השורשיים.

הרב זצ"ל הקדיש את חייו למען הקהילה, ומפעל חייו במשך כ-50 שנה היה חיבורו מחדש של הקהילה היהודית ברומניה לאחר השואה ובמשך התקופה הקומוניסטית, למורשתו.

הרב הטביע את חותמו על יוצאי הקהילה בני דורנו, בתחום החינוך, במלחמה בהתבוללות והן לעניין העלייה לישראל.
לפיכך, פעילות העמותה הן קודש למימוש ייעודה, הפצת יהדות ומסורת ישראל, ארגון שבתות וימי עיון בקרב קהילת יוצאי רומניה בארץ ובתפוצות והנצחת שואת יהדות רומניה ע"י קיום "מצעד החיים" על אדמת רומניה.
העמותה ניצבת עתה בפני המשימה החשובה ביותר של הקמת מרכז רוחני ליהדות רומניה בירושלים.
המרכז יהווה בית שיעמוד לגאון ולתפארת לפעילות שבמרכזו הפצת מסורת ישראל וקירוב לבבות ואחדות בקרב קהילתנו. בנין זה יהיה מרכז שממנו נפעל, ויפעלו בנינו וצאצאינו בעתיד.

אח יקר, יש לך הזדמנות לבנות מהונך נדבך (מטר בנייה) או מספר נדבכים למרכז הרוחני, יש לך הזדמנות לבנות חדר, אולם, או מכון בבית שיקום בע"ה ועל ידי כך שמך ייכון לעד בדברי ימי קהילתנו במרכז הרוחני של יהדות רומניה בעיה"ק ירושלים.

אתר זה בא למלא משימה חיונית, לאפשר קיום קשר ישיר ורצוף עם יוצאי הקהילה בארץ ובתפוצות.
אודה להערות והארות של הגולשים בבחינת "מכל מלמדי השכלתי".
נסיים באמרת תנא דבי אליהו, אמרה הניצבת לנגד עיני בבניית אתר זה:
"כאשר מגיע יומו של אדם להתייצב בפני בוראו, הוא נשאל בין ההיתר, מה עשית שלא תשכח מסורת מישראל? ואני מוסיף, מה עשית שלא תשכח מסורת ישראל מקרב יוצאי רומניה"?

 

תקוותי, כי אתר זה יהא משום תשובה צנועה לשאלה זו.

בברכת חברים,
יוסף אהרן בן הרב פנחס אליהו וסרמן
יו"ר העמותה