לעילוי נשמות הורינו היקרים
אבינו הרב פנחס אליהו
בן הרב משולם זוסיא יהודה וסרמן זצ"ל
רבה של ק"ק דורוהוי – רומניה - ירושלים

אחד מקברניטי יהדות רומניה שעמד במשך דור על המשמר ושמר על גחלת ישראל שלא תכבה ביהדות רומניה

נלב"ע ביום ט"ז חודש טבת תשנ"ז בעיה"ק ירושלים
ת.נ.צ.ב.ה