בני המשפחה יחד עם יוצאי רומניה ותלמידיו של הרב פנחס אליהו וסרמן אתמול ליד הקבר של הרב ז"ל בירושלים בזמן טקס האזכרה לזכרו.