חלוקת תעודות "איש השנה" - 2018 של העדה הרומנית בתל- אביב!