לכבוד
מר מאיר אזרד
סמנכ"ל בכיר-מרכז הועדה של פרסי השר לענייני דתות
רח' יפו 236,
ירושלים 91130

הנדון: כב' הרב פנחס וסרמן – הגשת מועמדות
לקבלת פרס לגבי רב של קהילה בתפוצות

ברצוני להגיש בפני כבוד את המלצתי כי כב' הרב המכובד ר' וסרמן פנחס יקבל פרס השר לשנת תשנ"א עבור פעילות של עשרות שנות כהונה בתנאים בלתי רגילים ובעיירה בלתי רגילה אשר שמה דורוהוי בצפון רומניה.

הרב כיהן בכל מכלול התפקידים הרוחניים – הדתיים משנת 1950 ועד 1990 כאשר עלה ארצה להתאחד עם בניו ובנותיו וזאת בעת זקנה.

למרות הנסיבות המיוחדות של המשטר הקומוניסטי אשדר רדף וניסה לחסל חיים יהודיים דתיים, במעשיו ובהתנהגותו של כב' הרב וסרמן פנחס נהג בגבורה רוחנית עילאית ומילא את כל התפקידים הדתיים, הרבניים והרוחניים בחיי קהילה ייחודית ואשר התאפיינה בכך כי הקהילה היהודית דורוהוי השתמרה כמעט כיחידה בכל מזרח אירופה כקהילה יהודית טיפוסית, ייחודית וחמה ובהיותה לדוגמא לגבי כל מנהיגי יהדות העולם.

הרב ווסרמן היה רב, שו"ב חזן, מנהיג רוחני, מלמד, מקים מוסדות יהודיים ומלווה במשך עשרות בשנים את כל יהודי הקהילה מיום הולדתו וכניסתו לברית אבינו, מלמד אותו לקראת בר מצווה, מביא אותו לחופה וקידושין, מלווה אותו בעצה ובהדרכה יהודית, נותן שיעורים בנושאי דת ויהדות ועד טכס הקבורה בבית העלמין.

שרי מדינת ישראל, הרבנים הראשיים של מדינת ישראל, רבנים ואישים ממדינות שונות באמריקה ואירופה, ראשי הג'וינט, ראשי הסוכנות היהודית ביקרו במרוצת עשרות השנים בעיר דורוהוי והביעו השתוממות והתרוממות רוח לראות את העיירה היהודית במיטבה וזאת הודות להנהגתו הרוחנית – הדתית של רב וסרמן פנחס.

בעיירה דורוהוי היו כל הסממנים של קהילה יהודית:

• מס' בתי כנסת עם מניינים קבועים בימי חול ובימי שבת וחג.
• תלמוד תורה.
• בית מרחץ הלכתי.
• חגי ישראל נחגגו בצורה יפה ומיוחדת ובגלוי.
• בית שחיטה עם כשרות מלאה.
• חברה קדישא.
• מקהלת ילדים בעברית ואידיש.
• הרצאות ושיעורים קבועים בנושאים יהודיים ודתיים.
• עריכות בריתות, בר מצוות, חופות וטכסים יהודיים אחרים בתנאים של פחד והפחדה.
• בית אבות יהודי.
• קנטינה כשרה.
כל בניו ובנותיו עלו ארצה במרוצת עשרות השנים האחרונות, ולמרות געגועיו לבניו, המשיך באהבה ובגבורה רוחנית בלתי רגילה להיות הרועה הרוחני של קהילתו ובסופו של דבר לעת זקנה רצה להתאחד עם בני ביתו ולקיים מצוות העלייה ארצה.

רב וסרמן פנחס הקפיד להמשיך במסורת של רבנים דגולים ונאורים אשר כיהנו בעיירה דורוהוי במשך כ-250 שנה ולהיות מודע כי קהילת דורוהוי חיה והתקיימה על דרכי ציונות חמה עם תכנים רוחניים בלתי רגילים.

מאות ואלפי יהודי קהילת דורוהוי אשר עלו ארצה בעשרות השנים האחרונות באו עם מטען יהודי ציוני חם וזה לא במעט בזכות העבודה הרוחנית אשר הושקעה במרץ, באהבה ובנשמה על ידי כבוד הרב וסרמן פנחס. ובכדי לתת ביטוי למורשת היפה שלנו- אנו מצרפים הזמנה לעצרת הזיכרון אשר תתקיים בעוד כעשרה ימים בבית העלמין בחיפה וזה גם כרטיס ביקור של קהילה אשר ממשיכה את דרכה בתוך מדינת ישראל לפי מסורת ישראל.

ומקווה ועם תפילה בלב כי הוועדה המכובדת בראשותך תדע להעריך את פעולותיו של הרב וסרמן פנחס ולכבדו עם הפרס המכובד שלכם.

נשמח על כבודו כי כבודו כבודנו!

כעת-רב פנחס וסרמן מתגורר אצל ביתו, הרבנית קלפהולץ דבורה, נווה יעקב 511/8, ירושלים.

בכבוד רב,

דוד שלמה
יו"ר ארגון יוצאי דורוהוי והסביבה בישראל

 

דוד שלמה - יו"ר ארגון יוצאי דורוהוי והסביבה בישראל