קלרא קילא
בת ר' מרדכי דב לבית פליישמן
נלב"ע ביום י"ג אייר תשד"מ