חג הפסח, חג החרות, מבטא את האחדות והמשכיות הדורות שבין האבות לבנים.
בליל הסדר ישובים אבות ובנים יחדיו, וכל ענינה של ההגדה הוא המצווה לספר לבניו בעניין יציאת מצרים וניסי ד' לעמו:
"והגדת לבנך ביום ההוא ..."
התורה היא המאחדת והמקשרת בין אבות לבנים.

העמותה לקידום וטיפוח יהדות רומניה ע"ש הרב פנחס וסרמן זצ"ל, הנמצאת בירושלים עיה"ק, אף היא שוקדת על הקשב החינוכי והמשכיות הדורות, על לימוד מסורת ישראל כפי שנמסרה מדור לדור.

זכות נפלה בידי ידידי ותומכי העמותה לחזק ולבצר מפעל חשוב זה, כדי להיות שותפים להמשכיות החינוך בדרכו של אבי הרב פנחס וסרמן זצ"ל, להרבות תורה ואמונה והקניית ערכים המרוממים ומעצבים את דמותנו המוסרית והרוחנית.

בזכות התורה אברכם בברכת חג שמח, לחיים ולשלום, לשמחה ולששון מתוך בריאות לכם ולכל בית ישראל.


פסח כשר ושמח
הרב יוסף וסרמן
נשיא העמותה